** کلیپ آشنایی با فشرده ترین دوره مجازی آموزش زبان انگلیسی جهان

** کلیپ آشنایی با فشرده ترین دوره مجازی آموزش زبان انگلیسی جهان

برای تنظیم کیفیت متوسط روی چرخ دنده پایین فیلم کلیک و آن را روی 512 قرار دهید.

(قابل مشاهده با تمام سرعت های اینترنت ایران در دو کیفیت متوسط و موبایل.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *