کلیپ خانم شریفی

  زبان آموز هفته – خانم شریفی بخاطر تلاش عالی و کلیپ زیباشون به عنوان زبان آموز نمونه معرفی می شوند. ایشون همواره باعث افتخار ما بودند، امیدواریم در مسابقات جهانی تکواندو همچنان شاهد موفقیت هاشون باشیم. لطفا گزارش کارهای این زبان آموز و دیگر زبان آموزان را مطالعه نمایید تا بیشتر با روند آموزشی Read more about کلیپ خانم شریفی[…]

مستند دوم خانم نیر درباره سفر تایلند .

مستند دوم خانم نیر درباره سفر تایلند در ادامه قابل مشاهده است. لطفا گزارش کارهای این زبان آموز و دیگر زبان آموزان را مطالعه نمایید تا بیشتر با روند آموزشی سلام زبان آشنا شوید. گزارش کار روزانه دیگر زبان آموزان