**آموزش زبان انگلیسی از طریق زبان فارسی

**کلیپ آموزش زبان انگلیسی از طریق زبان فارسی

برای تنظیم کیفیت متوسط روی چرخ دنده پایین فیلم کلیک و آن را روی 512 قرار دهید.

(قابل مشاهده با تمام سرعت های اینترنت ایران در دو کیفیت متوسط و موبایل.)

 

**کلیپ بخش آموزش پرکاربرد ترین کلمات آزمون های بین المللی و آزمون تافل و آیلتس

**کلیپ بخش آموزش پرکاربرد ترین کلمات آزمون های بین المللی و آزمون تافل و آیلتس

برای تنظیم کیفیت متوسط روی چرخ دنده پایین فیلم کلیک و آن را روی 512 قرار دهید.

(قابل مشاهده با تمام سرعت های اینترنت ایران در دو کیفیت متوسط و موبایل.)

**کلیپ آشنایی با مهارت فکر کردن با زبان انگلیسی:

**کلیپ آشنایی با مهارت استراتژیک فکر کردن با زبان انگلیسی:

برای تنظیم کیفیت متوسط روی چرخ دنده پایین فیلم کلیک و آن را روی 512 قرار دهید

فکر کردن با زبان انگلیسی باعث خواب دیدن و یادگیری تصویری زبان  می شود و حتی در خواب شما را با زبان انگلیسی درگیر می نماید

 

** کلیپ آشنایی با فشرده ترین دوره مجازی آموزش زبان انگلیسی جهان

** کلیپ آشنایی با فشرده ترین دوره مجازی آموزش زبان انگلیسی جهان

برای تنظیم کیفیت متوسط روی چرخ دنده پایین فیلم کلیک و آن را روی 512 قرار دهید.

(قابل مشاهده با تمام سرعت های اینترنت ایران در دو کیفیت متوسط و موبایل.)