کلیپ خانم شریفی

 

top-student

زبان آموز هفته – خانم شریفی
بخاطر تلاش عالی و کلیپ زیباشون به عنوان زبان آموز نمونه معرفی می شوند.
ایشون همواره باعث افتخار ما بودند، امیدواریم در مسابقات جهانی تکواندو همچنان شاهد موفقیت هاشون باشیم.

لطفا گزارش کارهای این زبان آموز و دیگر زبان آموزان را مطالعه نمایید تا بیشتر با روند آموزشی سلام زبان آشنا شوید.

گزارش کار روزانه دیگر زبان آموزان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *